Başarı Değerlemesi

BAŞARI DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

1     Ödev teslimi, soruları yanıtlama, yenilikçi ve yaratıcı fikir üretme, örnekler verme 40 Puan
2     Dersin birinci, ikinci ve üçüncü saatlerinin tümünde hazır bulunma 60 Puan
3     Sınavlar 10 Puan
4     Ara Sınavı Notu = Haftalık etkinlik ortalaması + Ara sınavı notu
5     Final Sınavı Notu = Haftalık etkinlik ortalaması + Final sınavı notu