BİLGİ ÇAĞI


BİLGİ ÇAĞI

Bilginin üstünlük sağladığı döneme, bilgi çağı adı verilmiştir. 2000’li yıllarda, işletmeler, rekabet üstünlüğü sağlamak için, giderek artan bir oranda, güncel bilgi ve bilgi teknoloji si kullanma yarış içine girmişlerdir. Çağın bilincinde olan işletmeler, “Neyi ne kadar bilmiyorsanız, işletmeniz her gün bilmediğinizin karesi oranında zarar eder.” sloganını benimsemişlerdir. Bu gerçeğe diğer yönden bakıldığında, “Neyi ne kadar güncel biliyorsanız, işletmeniz her gün, bildiğinizin karesi oranında kar sağlar” ilkesi gündeme gelir.

Geleneksel işletmelerin önceliği, pazarlama, üretim, finans, muhasebe, insan kaynakları ve diğer uzmanlıklar üzerinde yoğunlaşmıştır. Bugünün önceliği ise, “Bilgi Çalışanları” odaklıdır. Bilgi çalışanları, ürün olarak bilgi üreten insanlardır. U.S. News & World Report’ a göre, Amerika Birleşik Devletlerinde 1994 yılında 4 bilgi çalışanı 1 diğer çalışan durumu, 2007 yılında 6 bilgi çalışanı 1 diğer çalışanlar durumuna ilerlemiştir.

Bilgi çağında Yönetim Bilgi Sistemi, yaşamsal b ir öneme sahiptir. Nedeni, yönetim bilgi sisteminin bilgiyi, insanları ve bilgi teknolojisini, birbiriyle uyumlu olarak kullanabilmesidir. Yönetim Bilgi sistemi, bilgi çalışanlarının, bilgi üretmeye ve bilgi yönetmeye ilişkin başarılarını artırmaya yönelik bilgi teknolojilerinin geliştirilmesini, uygulanmasını ve diğer işletme işlevleriyle bütünleştirilmesini sağlayan bir güncel işletme işlevidir. Bilgi Teknolojisi  (IT) ise, bilgi çalışanlarının kullandığı bilgisayar tabanlı güncel donanım ve yazılımlardır.

Bilgi teknolojisindeki hızlı gelişmeye paralel olarak, çevrimiçi işletmecilik uygulamalarında da, hızlı gelişmeler olmaktadır. Örneğin, 2003 yılında ABD’deki yolculuk rezervasyonlarının % 20’si çevrimiçi (online) işletmecilik uygulamalarından yapılırken, 2009 yılında bu oranın % 33’e ve 2017 yılında da % 95’e yükselmiştir.