Ders Değerlendirme

Ders Değerlendirme

COURSE NAME (DERS ADI): Entrepreneurship and Business İnformation (Girişimcilik ve İşletme Bilgileri)
CODE (KOD: 7ISL55103
BRANCH OF SCIENCE (BİLİM DALI): Business Management (İşletme Yönetimi)
TYPE (Compulsory/Elective) ( TÜRÜ Z/S):
METHOD (ONSITE/ONLINE) (YONTEMI): ONLİNE (UZAKTAN)
PRECONDITION (ÖN ŞART): Undergraduate Teching (Lisans Eğitimi)
LANGUAGE (DİLİ): Turkish (Türkçe)
LEVEL (BACHELOR/MASTER/DOCTORAL): Master (Yüksek Lisans)
AIM(AMACI): To provide business information to entrepreneur candidates about designing new products, finding new markets, establishing new organizations, finding new sources of supply, minimizing risks, finding appropriate financial resources.   (Girişimci adaylarına, yeni ürünler tasarlama, yeni pazarlar bulma, yeni organizasyonlar kurma, yeni tedarik kaynakları bulma, riskleri minimize etme, uygun finansal kaynaklar bulma konularında, işletmecilik bilgileri vermektir)  
COURSE CONTENT (İÇERİK): Basic Entrepreneurship Concepts, Functions of Entrepreneurship, Success Conditions in Entrepreneurship, Reasons for Failure in Entrepreneurship, Entrepreneurship in Turkish Culture, Establishment Processes and Institutionalization, Entrepreneurship and Information Technologies, Financing of Entrepreneurship, Startups and Entrepreneurship, Conditions for Success of Family Entrepreneurship, Branded Entrepreneurship, Examples of Entrepreneurship   (Temel Girişimcilik Kavramları, Girişimciliğin Fonksiyonları, Girişimcilikte başarı koşulları, Girişimcilikte Başarısızlık Nedenleri, Türk Kültürün de Girişimcilik, Kuruluş İşlemleri ve kurumsallaşma, Girişimcilik ve Bilgi Teknolojileri, Girişimciliğin Finansmanı, Startuplar ve Girişimcilik, Aile Girişimciliğinin Başarılı Olma Koşulları, Markalaşmış Gi,rişimcilik örnekleri)  
LEARNING METHODS AND ACTIVITIES (ÖĞRENME ETKİNLİK VE YÖNTEMLERİ): Students are given a weekly homework on the subject to be covered. Students send their homework by e-mail before class time. During the course, the subject is discussed with the students. The student’s activity in the lesson is scored. The weekly average success is announced to the students every week. Students’ overall success average is reflected in their final exam success.   (Öğrencilere, işlenecek konuyla ilgili her hafta bir ödev verilir. Öğrenciler, hazırladıkları ödevleri, ders saatinden önce e-posta ile gönderir. Ders saatinde konu, öğrencilerle tartışılarak işlenir. Öğrencinin dersteki etkinliği puanlanır. Öğrencilere, haftalık başarı ortalaması her hafta duyurulur. Öğrencilerin genel başarı ortalaması, dönem sonu sınav başarılarına yansılılır.)  
MAIN DEPARTMENT (Ders kodunu veren bölüm): Business (Turkish) (İşletme Türkçe)
OTHER DEPARTMENTS TAKING THE COURSE (ALAN DİĞER BÖLÜMLER):
TRAINEESHIP CONDITION (STAJ/UYGULAMA DURUMU):
The book in which questions are published every week at http://www.mehmetsahin.web.tr; Prof. Dr. Ali AKDEMİR (Editor), ENTREPRENEURSHIP AND BUSINESS BUILDING, ORION BOOK, ANKARA, 2016   (Her hafta http://www.mehmetsahin.web.tr adresinde yayınlanan soruların üretildiği kitap;   Prof. Dr. Ali AKDEMİR (Editör), GİRİŞİMCİLİK VE İŞ KURMA, ORİON KİTABEVİ, ANKARA, 2016)
AUXILIARY PUBLISHED SOURCES (YARDIMCI BASILI KAYNAKLAR):
Prof. Dr. Ali AKDEMİR, GENERAL BUSINESS INFORMATION, BETA, Istanbul, 2018 Prof. Dr. Mehmet ŞAHİN, BUSINESS MANAGEMENT, http://mehmetsahin.web.tr/isletme-yonetim-2/   (Prof. Dr. Ali AKDEMİR, GENEL İŞLETMECİLİK BİLGİLERİ, BETA, İstanbul, 2018   Prof. Dr. Mehmet ŞAHİN, İŞLETME YÖNETİMİ, http://mehmetsahin.web.tr/isletme-yonetimi-2/)    
ONLINE SOURCES (ÇEVRİMİ: https://www.kosgeb.gov.tr/ ; https://www.meslekciyiz.com/ ;
LECTURER (ÖĞRETİM ELEMANI) : Prof. Dr. Mehmet ŞAHİN
 

ASSESSMENT & EVALUATION (ÖLÇME DEĞERLEME):

EXAM (SINAV)(Y1)% 40
QUIZ (KISA SINAV )(Y2)%
HOMEWORK (ÖDEV) (Y3)%
PROJECT (PROJE) (Y4)%
PRESENTATION (SUNUM) (Y5)%
APPLICATION (UYGULAMA )(Y6)%
TRAINEESHIP (STAJ)(Y7)%
FINAL EXAM (FINAL) (Y8)% 60
TOTAL (TOPLAM)%100

 ECTS CALCULATION (AKTS HESAPLAMA)

 NUMBER X DURATION (SAYI X SÜRE (saat))
COURSE(DERS)14×4=56
EXAM (SINAV)1×1=1
EXAM PREPARATION (SINAV HAZIRLIĞI)1×20=20
QUIZ (KISA SINAV) 
HOMEWORK (ÖDEV)14×4=56
PROJECT (PROJE) 
PRESENTATION (SUNUM)14×3=56
APPLICATION (UYGULAMA) 
TRAINEESHIP (STAJ) 
FINAL PREPARATION (FİNAL HAZIRLIĞI)1×20=20
FINAL (FİNAL)1×1=1
TOTAL (TOPLAM)210
ECTS= TOTAL / 25,50  (AKTS = TOPLAM / 25,50)8,23≈8

LEARNING OUTCOMES OF THE COURSE ( AT LEAST 10) (DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARI (EN AZ 10 TANE)

1Be able to define the difference between the concepts of enterprise, entrepreneur and entrepreneurship (Girişim, girişimci ve girişimcilik kavramları arasındaki farkı tanımlayabilmelidir)
2To enumerate and describe functions of entrepreneurship   (Girişimciliğin fonksiyonlarını saymak ve tanımlamak)
3List the conditions of success in entrepreneurship (Girişimcilikteki başarı koşullarını sıralamak)
4List the reasons for failure in entrepreneurship (Girişimcilikteki başarısızlık sebeplerini sıralamak)  
5Should know what entrepreneurship means in Turkish culture (Türk kültüründe girişimciliğin ne anlama geldiğini bilmeli)
6Should know the establishment procedures of the enterprise (Girişimin kuruluş işlemlerini bilmeli)
7Know how the enterprise can be institutionalized (Girişimin nasıl kurumsallaştırılabileceğini bilmelidir)
8To emphasize the importance of entrepreneurship in Turkey (Türkiye’de girişimciliğin önemini belirtmek)
9To indicate the importance of information technologies in entrepreneurship (Girişimcilikte bilgi teknolojilerinin .önemini belirtmek)
10Knowing how entrepreneurship is financed (Girişimciliğin nasıl finanse edildiğini bilmek)

14 WEEK COURSE PLAN (SUBJECTS BY WEEKS) (14 HAFTALIK DERS PROGRAMI (konuların haftalara dağılımı))

WEEK (HAFTA)CONTENT (İÇERİK)REQUIRED REFERENCES (ZORUNLU KAYNAK)AUXILIARY REFERENCES (YARDIMCI KAYNAK )
1Introduction, Discussion of the Content of the Course and the Methods of the Lesson (Tanışma, Dersin İçeriğinin ve Dersi İşleyiş Yönteminin Tartışılması)Ali AKDEMİR (Editor), ENTREPRENEURSHIP AND BUSINESS BUILDING, ORION BOOK, ANKARA, 2016  AÖF YATIRIM VE PROJE DEĞERLEMESİ – 3 FASİKÜL TAKIM ( ÜNİTE 1-24 )  
2Basic Concepts of Entrepreneurship (Girişimciliğin Temel Kavramları)Ali AKDEMİR (Editor), ENTREPRENEURSHIP AND BUSINESS BUILDING, ORION BOOK, ANKARA, 2016  AÖF YATIRIM VE PROJE DEĞERLEMESİ – 3 FASİKÜL TAKIM ( ÜNİTE 1-24 )  
3Functions of Entrepreneurship (Girişimciliğin Fonksiyonları)Ali AKDEMİR (Editor), ENTREPRENEURSHIP AND BUSINESS BUILDING, ORION BOOK, ANKARA, 2016  AÖF YATIRIM VE PROJE DEĞERLEMESİ – 3 FASİKÜL TAKIM ( ÜNİTE 1-24 )  
4Reasons for Success in Entrepreneurship (Girişimcilikte Başarı Nedenleri)  Ali AKDEMİR (Editor), ENTREPRENEURSHIP AND BUSINESS BUILDING, ORION BOOK, ANKARA, 2016  AÖF YATIRIM VE PROJE DEĞERLEMESİ – 3 FASİKÜL TAKIM ( ÜNİTE 1-24 )  
5Reasons for Failure in Entrepreneurship   (Girişimcilikte Başarısızlık Nedenleri)  Ali AKDEMİR (Editor), ENTREPRENEURSHIP AND BUSINESS BUILDING, ORION BOOK, ANKARA, 2016  AÖF YATIRIM VE PROJE DEĞERLEMESİ – 3 FASİKÜL TAKIM ( ÜNİTE 1-24 )  
6Entrepreneurship in Turkish Culture (Türk Kültüründe Girişimcilik)Ali AKDEMİR (Editor), ENTREPRENEURSHIP AND BUSINESS BUILDING, ORION BOOK, ANKARA, 2016  AÖF YATIRIM VE PROJE DEĞERLEMESİ – 3 FASİKÜL TAKIM ( ÜNİTE 1-24 )  
7Incorporation, Establishment and Institutionalization (Şirketleşme, Kuruluş İşlemleri ve Kurumsallaşma)  Ali AKDEMİR (Editor), ENTREPRENEURSHIP AND BUSINESS BUILDING, ORION BOOK, ANKARA, 2016  AÖF YATIRIM VE PROJE DEĞERLEMESİ – 3 FASİKÜL TAKIM ( ÜNİTE 1-24 )  
8Business Plan in Entrepreneurship (Girişimcilikte İş Planı)   Ali AKDEMİR (Editor), ENTREPRENEURSHIP AND BUSINESS BUILDING, ORION BOOK, ANKARA, 2016  AÖF YATIRIM VE PROJE DEĞERLEMESİ – 3 FASİKÜL TAKIM ( ÜNİTE 1-24 )  
9Repeating, Reinforcing and Discussion of Previous Course Topics (Önceki Ders Konularının Tekrarı, Pekiştirilmesi ve Tartışılması)  Ali AKDEMİR (Editor), ENTREPRENEURSHIP AND BUSINESS BUILDING, ORION BOOK, ANKARA, 2016  AÖF YATIRIM VE PROJE DEĞERLEMESİ – 3 FASİKÜL TAKIM ( ÜNİTE 1-24 )  
10Information Technology and entrepreneurship (Bilgi Teknolojileri ve girişimcilik)  Ali AKDEMİR (Editor), ENTREPRENEURSHIP AND BUSINESS BUILDING, ORION BOOK, ANKARA, 2016  AÖF YATIRIM VE PROJE DEĞERLEMESİ – 3 FASİKÜL TAKIM ( ÜNİTE 1-24 )  
11Financing Entrepreneurship (Girişimciliğin Finansmanı)Ali AKDEMİR (Editor), ENTREPRENEURSHIP AND BUSINESS BUILDING, ORION BOOK, ANKARA, 2016  AÖF YATIRIM VE PROJE DEĞERLEMESİ – 3 FASİKÜL TAKIM ( ÜNİTE 1-24 )  
12Supports Entrepreneurship (Girişimciliğe Destekler)Ali AKDEMİR (Editor), ENTREPRENEURSHIP AND BUSINESS BUILDING, ORION BOOK, ANKARA, 2016  AÖF YATIRIM VE PROJE DEĞERLEMESİ – 3 FASİKÜL TAKIM ( ÜNİTE 1-24 )  
13Conditions for Family Businesses to Succeed in Entrepreneurship (Aile İşletmelerinin girişimcilik Açısından Başarılı Olma Koşulları)Ali AKDEMİR (Editor), ENTREPRENEURSHIP AND BUSINESS BUILDING, ORION BOOK, ANKARA, 2016  AÖF YATIRIM VE PROJE DEĞERLEMESİ – 3 FASİKÜL TAKIM ( ÜNİTE 1-24 )  
14Branded Entrepreneurship Stories (Markalaşmış Girişimcilik Öyküleri)Ali AKDEMİR (Editor), ENTREPRENEURSHIP AND BUSINESS BUILDING, ORION BOOK, ANKARA, 2016  AÖF YATIRIM VE PROJE DEĞERLEMESİ – 3 FASİKÜL TAKIM ( ÜNİTE 1-24 )  

COURSE STRUCTURE (DERSİN YAPISI)

MATH. & BASIC SCIENCES (MATEMATİK VE TEMEL BİLİMLER)%
ENGINEERING (MÜHENDİSLKİ BİL.)%
ENGİNEERING DESIGN (MÜHENDİSLİK TASARIMI)%
NATURAL SCIENCES (FEN BİL.)%
SOCIAL AND HUMANITARIAN SCIEENCE (SOSYAL VE BEŞERİ BİL.)% 20
EDUCATIONAL SCIENCES (EĞİTİM BİL.)%
HEALTH SCIENCES (SAĞLIK BİL.)%
ECONOMIC & COMMERCIAL SCIENCES (İKTİSADİ VE TİCARİ BİL.)% 80
PERSONAL DEVELOPMENT (KİŞİSEL GELİŞİM)%
FIELD KNOWLEDGE (ALAN BİLGİSİ)%
TOPLAM%100