Ders Syllabusu

“GİRİŞİMCİLİK VE İŞLETME BİLGİLERİ” DERS PLANI 2019-2020 BAHAR DÖNEMİ

Dersin Öğretim ÜyesiProf. Dr. Mehmet ŞAHİN
  1. HAFTALIK DERS KONULARI
1Tanışma, Dersin İçeriğinin ve Dersi İşleyiş Yönteminin Tartışılması
2Girişimciliğin Temel Kavramları
3Girişimciliğin Fonksiyonları
4Girişimcilikte Başarı Nedenleri
5Girişimcilikte Başarısızlık Nedenleri
6Türk Kültüründe Girişimcilik
7Şirketleşme, Kuruluş İşlemleri ve Kurumsallaşma
8ARA SINAVI (VİZE)
9Girişimcilikte İş Planı
10Bilgi Teknolojileri ve Girişimcilik
11Girişimciliğin Finansmanı
12Girişim Aşamalarının Finansmanı
13Aile İşletmelerinin girişimcilik Açısından Başarılı Olma Koşulları
14Markalaşmış Girişimcilik Öyküleri
  
  1. DERSİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
1Dese devam ve internette yayınlanan sorulara yanıt zorunludur
 2Geçerli mazeret durumunda, en fazla 3 hafta devamsızlığa izin verilebilir; ancak haftalık başarı notu sıfır olur
3Devamsızlıktan başarısız olmamak için, en az 11 hafta devam gerekir
4Öğrenci, konuyla ilgili olarak kendisine sorulan soruları yanıtlamalı ve tartışmalara katılmalıdır
  1. PERFORMANS KRİTERLERİ
1     Ödev teslimi, soruları yanıtlama, yenilikçi ve yaratıcı fikir üretme, örnekler verme40 Puan
2     Dersin birinci, ikinci ve üçüncü saatlerinin tümünde hazır bulunma60 Puan
3     Sınavlar10 Puan
4     Ara Sınavı Notu = Haftalık etkinlik ortalaması + Ara sınavı notu
5     Final Sınavı Notu = Haftalık etkinlik ortalaması + Final sınavı notu 
  1. KAYNAKLAR
1Girişimcilik ve İş Kurma, Editör Prof. Dr. Ali Akdemir, Orion, 2. Baskı, 2016
2Prof. Dr. Mehmet Şahin, http://mehmetsahin.web.tr/isletme-yonetimi-2/
3Örgütlerin Yönetimi, Editör: Prof. Dr. Ali Akdemir, Beta Yayınları, 2018
4Yeni Yalın Girişim, Eric Ries, Çeviren N. Ece Elgin, Özyeğin Üniversitesi, 2012
5Girişimcilik, İbrahim Bozacı, Beta Yayınları, 2015