EKONOMİK DÖNÜŞÜM SONUÇLARI

Ulusal Ekonominin Küresel Ekonomiye Dönüşmesinin Sonuçları;

 • Yerel ve ulusal işletmelerin azalması
 • Küresel yarış ve küresel işletme yönetimi
 • Küresel dağıtım sistemi
 • İleri üretim, ulaşım ve iletişim  teknolojisi
 • Sermayenin küreselleşmesi
 • Bankaların küreselleşmesi
 • Demokrasinin küreselleşmesi
 • Eğitim ve kültürün küreselleşmesi
 • Hukukun küreselleşmesi
 • Tüketimin küreselleşmesi
 • Yönetimin küreselleşmesi
 • Turizmin küreselleşmesi
 • Çalışma koşullarının küreselleşmesi
 • Katılımcı demokrasinin yaygınlaşması
 • Liberal ekonominin egemen olması

Endüstri Ekonomisinin Bilgi Ekonomisine   Dönüşmesinin Sonuçları;

 • Eski ekonominin yerini bilgi ekonomisinin alması
 • Bilgi yoğun yeni mal ve hizmet üretimi
 • Merkezi bütünleşik bilgi sisteminin kurulması
 • Bilgide zaman temelli yarış ve zaman yönetimi
 • Çok kısa ürün yaşamı
 • Karmaşık çevre için güncel bilgi üretimi
 • Sınırlı işgören bilgi tabanı

Geleneksel Somut İşletmenin Dijital  İşletmeye Dönüşmesinin Sonuçları;

 • Yatay (yalın) organizasyon
 • Öğrenen organizasyon
 • Süreç odaklı organizasyon
 • Ağ (şebeke) organizasyon
 • Tam yetki devri (merkezleşmeme)
 • Katılımcılık ve yenilikçilik
 • Yerel bağımsızlık ve sorun çözme
 • Esnek üretim süreçleri
 • Düşük işlem ve koordinasyon maliyeti
 • Personel güçlendirme ve küresel tasarım
 • Takım çalışması ve Japon yönetim tarzı