Konular ve Soruları

KONULAR VE SORULARI

TARİHSIRAHER HAFAT BİRİ TARTIŞILACAK KONULAR
10 EKİM1Tanışma, Dersin İçeriğinin ve Dersi İşleyiş Yönteminin Tartışılması
17 EKİM 20202Girişimciliğin Temel Kavramları
24 EKİM 20203Girişimciliğin Fonksiyonları
31 EKİM 20204Girişimcilikte Başarı Nedenleri
07 KASIM 20205Girişimcilikte Başarısızlık Nedenleri
14 KASIM 20206Türk Kültüründe Girişimcilik
21 KASIM 20207Şirketleşme, Kuruluş İşlemleri ve Kurumsallaşma
28 KASIM 20208Girişimcilikte İş Planı  
5 ARALIK 2020 ARA SINAVI (VİZE)
12 ARALIK 20209Bilgi Teknolojileri ve Girişimcilik
19 ARALIK 202010Girişimciliğin Finansmanı
26 ARALIK 202011Girişimciliğe Destekler
2 OCAK 202112Girişim Aşamalarının Finansmanı
9 OCAK 202113Aile İşletmelerinin girişimcilik Açısından Başarılı Olma Koşulları
16 OCAK 202114Markalaşmış Girişimcilik Öyküleri
23 OCAK 2021 FİNAL SINAVI
6 ŞUBAT 2021 BÜTÜNLEME SINAVI

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

10 EKİM1Tanışma, Dersin İçeriğinin ve Dersi İşleyiş Yönteminin Tartışılması
17 EKİM2Girişimciliğin Temel Kavramları

Öğrencinin Microsoft Word ile yanıtlayıp, mehmetsahin@arel.edu.tr  adresine en geç aynı tarihte göndermesi zorunlu olan sorular:

SORULAR:

 1. Ticaret ve Sanayi Odalarına, Esnafa ve Sanatkar Odalarına ve Serbest Meslek Odalarına kayıtlı olanların tümüne GİRİŞİMCİ denebilir mi, denemez mi? Niçin? Gerekçelendiriniz
 2. Girişimciliğin ne demek olduğunu maddeler halinde sıralayınız
 3. Girişimcilik, başlıca hangi bilim dallarının konusudur? Niçin? Açıklayınız
 4. Girişimci, üretim faktörlerinden biri midir, değil midir? Niçin? Gerekçelendiriniz
 5. Girişimci kavramını tanımlayınız
 6. Girişimci sözcüğü yerine esnaf, sanatkar, tacir, tüccar, serbest meslek erbabı, işveren, sanayici, işadamı, burjuva, lider sözcükleri de eş anlamlı olarak kullanılabilir mi, kullanılamaz mı? Niçin? Gerekçeleriyle birlikte açıklayınız
 7. Nitelikli girişimcilik ne demektir? Örnekler vererek açıklayınız
 8. Dahili (İç) girişimcilik ne demektir?  Örnekler vererek açıklayınız
 9. Alan (Domain) adları, portallar, arama motorları, bannerlar, düğmeler, reklam araçları, duyurular, sözlü iletişimler ve benzerleri, girişimcilerin tüketicileri kendine bağımlı kılma araçları olarak sayılabilir mi, sayılamaz mı? Niçin? Gerekçeleriyle birlikte açıklayınız
 10. Girişimcilik olgusu ile kültür olgusu arasında bir ilişki kurulabilir mi, kurulamaz mı? Niçin? Gerekçeleriyle birlikte açıklayınız
 11. Girişimcilik kavramı ile yenilik kavramı arasında bir ilişki kurulabilir mi, kurulamaz mı? Niçin? Gerekçeleriyle birlikte açıklayınız
 12. Yeniliğin girişimcilere katkılarını sıralayınız
 13. Girişimcinin özelliklerini sıralayınız
24 EKİM 20203Girişimciliğin Fonksiyonları

Öğrencinin Microsoft Word ile yanıtlayıp, mehmetsahin@arel.edu.tr  adresine en geç aynı tarihte göndermesi zorunlu olan sorular:

SORULAR:

 1. Değer yaratma ne demektir? Girişimciye veya girişimcilere, değer yaratan insanlar denilebilir mi, denilemez mi? Niçin? Gerekçelendiriniz
 2. Girişimcilik ve girişimcinin toplumsal yaşamdaki önemini belirtiniz
 3. Girişimcilik ve girişimcinin ekonomik yaşamdaki önemini belirtiniz
 4. Girişim ve girişim denince akla gelen en az 15 sözcük sıralayınız
 5. Girişimcilerin temel özelliklerini sıralayınız
 6. Girişimcilerin fonksiyonlarını (İşlevlerini) Sıralayınız
 7. Girişimcilerin yeni üretim yöntemleri geliştirme işlevi ne demektir? Örnekler vererek açıklayınız
 8. Girişimcilerin yeni yeni mal, hizmet ve bilgi üretme işlevi ne demektir? Örnekler vererek açıklayınız
 9. Girişimcilerin istihdam yaratma işlevi ne demektir? Örnekler vererek açıklayınız
 10. Girişimcilerin yeni pazarlar ve pazarlama yöntemleri yaratma işlevi ne demektir? Örnekler vererek açıklayınız
 11. Girişimcilerin yeni üretim kaynaklarına ulaşma işlevi ne demektir? Örnekler vererek açıklayınız
 12. Girişimcilerin sermaye birikimi sağlama işlevi ne demektir? Örnekler vererek açıklayınız
 13. Girişimcilerin piyasalara katkısı işlevi ne demektir? Örnekler vererek açıklayınız
 14. Girişimcilerin gelir dağılımını düzenleme işlevi ne demektir? Örnekler vererek açıklayınız
 15. Dünyada ün yapmış en az 5 girişimci adı sıralayınız
 16. Türkiye’de ün yapmış en az 5 girişimci adı sıralayınız
 17. İslam Ortadoğu ülkelerinde ün yapmış en az 5 girişimci adı sıralayınız
31 EKİM 20204Girişimcilikte Başarı Nedenleri

Öğrencinin Microsoft Word ile yanıtlayıp, mehmetsahin@arel.edu.tr  adresine en geç aynı tarihte göndermesi zorunlu olan sorular:

SORULAR:

 1. Başarı ne demektir? Örnekler vererek açıklayınız
 2. Uygun ortamın varlığı, niçin girişimcilikteki başarı faktörleri arasında sayılır? Açıklayınız
 3. Doğru zamanlama niçin girişimcilikteki başarı faktörleri arasında sayılır? Açıklayınız
 4. Yeterli öz sermaye ve kredi olanakları, niçin girişimcilikteki başarı faktörleri arasında sayılır? Açıklayınız
 5. Yönetim becerisi, niçin girişimcilikteki başarı faktörleri arasında sayılır? Açıklayınız
 6. Riske karşı sigortalama, niçin girişimcilikteki başarı faktörleri arasında sayılır? Açıklayınız
 7. Süreci yönetmek, niçin girişimcilikteki başarı faktörleri arasında sayılır? Açıklayınız
 8. Doğru bilgi ve analizlerle işe başlamak, niçin girişimcilikteki başarı faktörleri arasında sayılır? Açıklayınız
 9. Küresel düşünmek, niçin girişimcilikteki başarı faktörleri arasında sayılır? Açıklayınız
 10. Öncü olmak, proaktif davranmak ve risk almak, niçin girişimcilikteki başarı faktörleri arasında sayılır? Açıklayınız
 11. Esnek ve uyumlu olmak, niçin girişimcilikteki başarı faktörleri arasında sayılır? Açıklayınız
 12. Kaliteyi her çalışanın işi haline getirmek, niçin girişimcilikteki başarı faktörleri arasında sayılır? Açıklayınız
 13. Rekabetçi olmak, niçin girişimcilikteki başarı faktörleri arasında sayılır? Açıklayınız
 14. Yeni ürünler, yeni pazarlar ve yeni müşteriler, niçin girişimcilikteki başarı faktörleri arasında sayılır? Açıklayınız
 15. Müşteriye kaliteyi hissettirmek, niçin girişimcilikteki başarı faktörleri arasında sayılır? Açıklayınız
 16. İşi elektronik ortama taşımak, niçin girişimcilikteki başarı faktörleri arasında sayılır? Açıklayınız
 17. Gerektiğinde küçülerek güçlenmek, niçin girişimcilikteki başarı faktörleri arasında sayılır? Açıklayınız
 18. Güncel yönetim tekniklerini kullanmak, niçin girişimcilikteki başarı faktörleri arasında sayılır? Açıklayınız
 19. Oluşturulan misyon ve değerlere odaklanmak, niçin girişimcilikteki başarı faktörleri arasında sayılır? Açıklayınız
 20. Müşteri ilişkilerini öncelikli kılmak, niçin girişimcilikteki başarı faktörleri arasında sayılır? Açıklayınız
 21. Kuruluş yerini doğru seçmek, niçin girişimcilikteki başarı faktörleri arasında sayılır? Açıklayınız
 22. Doğru ve etkili insan kaynakları politikaları, niçin girişimcilikteki başarı faktörleri arasında sayılır? Açıklayınız
 23. Ekip oluşturmak, niçin girişimcilikteki başarı faktörleri arasında sayılır? Açıklayınız
 24. Yönetmek yerine liderlik yapmak, niçin girişimcilikteki başarı faktörleri arasında sayılır? Açıklayınız
 25. Çalışanı işin sahibi yapmak, niçin girişimcilikteki başarı faktörleri arasında sayılır? Açıklayınız
 26. Çalışanları karar mekanizmasına dahil etmek, niçin girişimcilikteki başarı faktörleri arasında sayılır? Açıklayınız
 27. İletişim kanallarını açık tutmak, niçin girişimcilikteki başarı faktörleri arasında sayılır? Açıklayınız
 28. Fabrikaları yönetmek ve iç girişimciliği özendirmek, niçin girişimcilikteki başarı faktörleri arasında sayılır? Açıklayınız
 29. Sürekli Eğitim, niçin girişimcilikteki başarı faktörleri arasında sayılır? Açıklayınız

***************************************************************************

7 KASIM 20205Girişimcilikte Başarısızlık Nedenleri

Öğrencinin Microsoft Word ile yanıtlayıp, mehmetsahin@arel.edu.tr  adresine en geç aynı tarihte göndermesi zorunlu olan sorular:

SORULAR:

 1. Başarısızlık ne demektir? Örnekler vererek açıklayınız
 2. Finansal sorunlar, niçin girişimcilikteki BAŞARISIZLIK faktörleri arasında sayılır? Açıklayınız
 3. Kuruluş yerinin doğru seçilmemesi, niçin girişimcilikteki BAŞARISIZLIK faktörleri arasında sayılır? Açıklayınız
 4. Rekabet aktörlerinin dikkate alınmaması, niçin girişimcilikteki BAŞARISIZLIK faktörleri arasında sayılır? Açıklayınız
 5. Yetersiz planlama, niçin girişimcilikteki BAŞARISIZLIK faktörleri arasında sayılır? Açıklayınız
 6. Kendine aşırı güvenmek, niçin girişimcilikteki BAŞARISIZLIK faktörleri arasında sayılır? Açıklayınız
 7. Girişimciliğin eğitim düzeyinin yetersizliği, niçin girişimcilikteki BAŞARISIZLIK faktörleri arasında sayılır? Açıklayınız
 8. Girişimcinin işini sevmemesi, niçin girişimcilikteki BAŞARISIZLIK faktörleri arasında sayılır? Açıklayınız
 9. Yönetim beceriksizliği, takım oluşturmama ve uygulamayı bilmeme, niçin girişimcilikteki BAŞARISIZLIK faktörleri arasında sayılır? Açıklayınız
 10. Amaç ve hedef yokluğu, niçin girişimcilikteki BAŞARISIZLIK faktörleri arasında sayılır? Açıklayınız
 11. Profesyonel davranılmaması, niçin girişimcilikteki BAŞARISIZLIK faktörleri arasında sayılır? Açıklayınız
 12. Cinsiyet farkından kaynaklanan sorunlar, niçin girişimcilikteki BAŞARISIZLIK faktörleri arasında sayılır? Açıklayınız
14 KASIM 20206Türk Kültüründe Girişimcilik

Öğrencinin Microsoft Word ile yanıtlayıp, mehmetsahin@arel.edu.tr  adresine en geç aynı tarihte göndermesi zorunlu olan sorular:

SORULAR:

 1. Kültür ne demektir? Tanımlayınız
 2. Kültürün bileşenlerini sıralayınız
 3. Kurum kültürü ne demektir? Açıklayınız
 4. İşletmecilik kültürü ne demektir? Açıklayınız
 5. Türk kültürü ile çağdaş uygarlık düzeyi kültür arasındaki benzer ve farklı yönleri sıralayınız
 6. Türk kültüründe girişimciliğe önem verilmiş midir, verilmemiş midir? Nasıl? Açıklayınız
 7. Türklerdeki girişimcilik kültürü ile Türklerdeki inanç kültürü arasında bir ilişki var mıdır, yok mudur? Nasıl? Açıklayınız
 8. Türklerdeki girişimcilik kültürü ile Türklerdeki göçerlik ve yerleşiklik arasında bir ilişki var mıdır, yok mudur? Nasıl? Açıklayınız
 9. Girişimcilik kültürü ile eğitim sistemleri arasında bir ilişki var mıdır, yok mudur? Nasıl? Açıklayınız
 10. Girişimcilik açısından olumlu kabul edilebilecek en az 10 atasözü veya deyin sıralayınız
 11. Girişimcilik açısından olumsuz kabul edilebilecek en az 10 atasözü veya deyin sıralayınız
 12. Dünyadaki kültür araştırmaları içinde girişimciliğin rolünü ve önemini belirtiniz
 13. Anadolu öncesi Türklerdeki girişimcilik kültürünü özetleyiniz
 14. Selçuklu ve Osmanlıdaki girişimcilik kültürünü özetleyiniz
 15. 1923-1950 dönemi girişimcilik kültürünü özetleyiniz
 16. 1950-1980 dönemi girişimcilik kültürünü özetleyiniz
 17. 1980 sonrası girişimcilik kültürünü özetleyiniz
 18. Türk girişimcilik kültürü üzerine yapılan tespitleri sıralayınız
 19. Türk girişimcilik kültürü üzerine yapılan önerileri sıralayınız
21 KASAIM 20207Şirketleşme, Kuruluş İşlemleri ve Kurumsallaşma

Öğrencinin Microsoft Word ile yanıtlayıp, mehmetsahin@arel.edu.tr  adresine en geç aynı tarihte göndermesi zorunlu olan sorular:

SORULAR:

 1. İşletme kavramı ile şirket kavramının benzer ve farklı yönlerini sıralayınız
 2. Şirketlerin kişi öğesi (bileşeni=unsuru= ne demektir? Örneklerle anlatınız
 3. Şirketlerin Sözleşme bileşeni (bileşeni=unsuru) ne demektir? Örneklerle anlatınız
 4. Şirketlerin Sermaye bileşeni (bileşeni=unsuru) ne demektir? Örneklerle anlatınız
 5. Şirketlerin amaç bileşeni (bileşeni=unsuru) ne demektir? Örneklerle anlatınız
 6. Şirketlerin ortak çalışma iradesi bileşeni (bileşeni=unsuru) ne demektir? Örneklerle anlatınız
 7. Türk Borçlar Kanunu ve Türk Ticaret Kanununda düzenlenen şirketleri, alt alta sıralayınız
 8. Editör: Prof. Dr. Ali AKDEMİR, GİRİŞİMCİLİK VE İŞ KURMA, İkinci Baskı, 1916 kitabının 122.sayfasındaki Tablo5.1’i, kendi el yazınızla aynen düzenleyip, ders sonunda öğretim üyesine teslim ediniz
 9. Tüzel kişiliğe sahip işletmeler ile Girişimcilik kavramının ilişkisini kurunuz
 10. Şahıs şirketleri ile Girişimcilik kavramının ilişkisini kurunuz
 11. Sermaye şirketleri ile Girişimcilik kavramının ilişkisini kurunuz
 12. Editör: Prof. Dr. Ali AKDEMİR, GİRİŞİMCİLİK VE İŞ KURMA, İkinci Baskı, 1916 kitabının 123.sayfasındaki Tablo5.2’yii, kendi el yazınızla aynen düzenleyip, ders sonunda öğretim üyesine teslim ediniz
 13. Girişimcilik açısından hangi şirket türleri, ortaklar açısından daha büyük risk taşır?
 14. Şirket türlerinin girişimciler açısından üstünlük (avantaj) ve sakıncalarını (dezavantajlarını) sıralayınız
 15. Şirket kuran girişimcilerin vergi dairesine müracaat etmeleri gerekir mi? Nasıl Açıklayınız
 16. Şirket kuran girişimcilerin Sosyal Güvenlik kurumuna (SGK) müracaat etmeleri gerekir mi? Nasıl Açıklayınız
 17. Şirket kuran girişimcilerin Bölge Çalışma Müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekir mi? Nasıl Açıklayınız
 18. Şirket kuran girişimcilerin belediyelere bildirimde bulunmaları gerekir mi? Nasıl Açıklayınız
 19. Şirket kuran girişimcilerin Esnaf, Ticaret ve Sanayi Odalarına müracaat etmeleri gerekir mi? Nasıl Açıklayınız
 20. Kurum ne demektir? Örnekler vererek açıklayınız
 21. Kurumsallaşmayı tanımlayınız
 22. Girişimciler açısından kurumsallaşmanın amacını belirtiniz
 23. Girişimciler açısından kurumsallaşmanın önemini belirtiniz
 24. Girişimciler açısından başlıca kurumsal yönetim ilkelerini sıralayınız
 25. Kurumsallaşmanın aşamalarını (Kurumsallaşma yolunda Atılması gereken adımları) sıralayınız
28 KASIM 20208Girişimcilikte İş Planı

Öğrencinin Microsoft Word ile yanıtlayıp, mehmetsahin@arel.edu.tr  adresine en geç aynı tarihte göndermesi zorunlu olan sorular:

SORULAR:

 1. İş ne demektir? Örnekler vererek açıklayınız
 2. Plan ne demektir? Başlıca plan türlerini sıralayınız
 3. Kurulacak işin keşif sürecinin aşamalarını sıralayınız
 4. Fikir ne demektir? Örnekler vererek açıklayınız
 5. İş fikri ne demektir? Örnekler vererek açıklayınız
 6. Fırsat ne demektir? Örnekler vererek açıklayınız
 7. Fırsat olgusu ile fırsat algısının benzer ve farklı yönlerini belirtiniz
 8. Risk ne demektir? Örnekler vererek açıklayınız
 9. İş fikri ile iş riskinin benzer ve farklı yönlerini belirtiniz
 10. Sistematik ne demektir? Örnekler vererek açıklayınız
 11. Sistematik olmayan risk türlerini alt alta sıralayınız
 12. Sistematik risk (Belirsizlik veya Karmaşık risk) ne demektir? Örnekler vererek açıklayınız
 13. Duygusal ve sosyal risk ne demektir? Örnekler vererek açıklayınız
 14. Algı ne demektir? Örnekler vererek açıklayınız
 15. Risk algısı ne demektir? Örnekler vererek açıklayınız
 16. Risk algısı ile iş kurma kararı arasında nasıl bir ilişki vardır? Bir şekil yardımıyla belirtiniz
 17. Yeni bir işe başlamada risk algısının rolünü, bir şekil yardımıyla açıklayınız
 18. İş ve niyet uyumunda “Arzu edebilirlik” ne anlama gelir? Örnekler vererek açıklayınız
 19. İş ve niyet uyumunda “Yapılabilirlik” ne anlama gelir? Örnekler vererek açıklayınız
 20. İş fikirlerinin kontrol edilmesi sürecinin aşamalarını sıralayınız
 21. Girişimci, kendini ve amacını niçin sorgulamalıdır? Örnekler vererek açıklayınız
 22. Girişimci kişiliği ile işin özelliklerinin uyuma niçin gerekli bir koşuldur? Örnekler vererek açıklayınız
 23. İş planlarının hazırlanma gerekçelerini sıralayınız
 24. İş planı hazırlama sürecinin aşamalarını sıralayınız
 25. İş planlarının yorumlanması ve değerlendirilmesi sürecinin aşamalarını, bir şekil üzerinde gösteriniz

***************************************************************************

5 ARALIK 2020

ARA SINAVI (VİZE)

12 ARALIK 20209Bilgi Teknolojileri ve Girişimcilik

Öğrencinin Microsoft Word ile yanıtlayıp, mehmetsahin@arel.edu.tr  adresine en geç aynı tarihte göndermesi zorunlu olan sorular:

SORULAR:

 1. Çağ ne demektir? Tanımlayınız
 2. YIKICI TEKNOLOJİLER” ne demektir? Örnekler vererek açıklayınız
 3. Girişimciler ve işletmeler, yıkıcı teknolojiler tehdidine karşı, hangi üç önemli gerçeği göz önünde bulundurmalıdır? Sıralayınız
 4. Bilgi çağında Türkiye’nin durumu konusunda düşünceleriniz belirtiniz
 5. Bilgi çağı ile bilgi teknoloji ilişkisini anlatınız
 6. Bilgi çağının olmazsa olmazların ı sıralayınız
 7. Girişimci-veri-bilgi- işletme zekası ilişkisini kurunuz
 8. Bilginin bireysel boyutunu anlatınız
 9. Bilginin örgütsel boyutunu anlatınız
 10. Bilgi çalışanı ne demektir? Diğer çalışanlardan ne farkı vardır? Açıklayınız
 11. Bilgi çalışanlarının kesinlikle bilmesi gereken konuları sıralayınız
 12. Bilgi teknolojisinde yer ve zaman bağımsızlığı ne demektir? Açıklayınız
 13. Girişimci vizyonunda bilgi teknolojisinin yerini belirtiniz
 14. Veri tabanı ne demektir? Veri tabanları rekabet üstünlüğü sağlar mı? Nasıl? Açıklayınız
 15. Karar destek bilgi sistemi ne demektir? Tanımlayınız
 16. Başlıca karar destek sistemlerini sıralayınız
 17. Uzman sistemler ne demektir? Anlatınız
 18. Yapay zeka sistemleri ne demektir? Anlatınız
 19. Girişim güvenliği bilgi sistemlerini anlatınız
 20. Evde çalışma ne demektir? Mobil bilgi işleme ve M-Ticaret ne demektir? Örnekler vererek açıklayınız
 21. Casus yazılım ne demektir? Açıklayınız
 22. Kimlik hırsızlığı ne demektir? Açıklayınız
 23. Buradan sonraki soruları, Editör: Prof. Dr. Ali AKDEMİR, GİRİŞİMCİLİK VE İŞ KURMA, İkinci Baskı, 1916 kitabının 258-266 sayfasından yararlanarak yanıtlamalısınız
 24. Elektronik ticaretin yöntemlerini sıralayınız
 25. E- Ticarette kartları kullanımıyla ödemeyi anlatınız
 26. E- Ticarette otomatik vezne makineleri ve para vericileri kullanımıyla ödemeyi anlatınız
 27. E- Ticarette elektronik fon transferi için satış noktası terminalleri kullanımıyla ödemeyi anlatınız
 28. E- Ticarette elektronik para kullanımıyla ödemeyi anlatınız
 29. E- Ticarette akıllı kartlar kullanımıyla ödemeyi anlatınız
 30. E- Ticarette elektronik çek kullanımıyla ödemeyi anlatınız
 31. Elektronik ticarette karşılaşılabilecek başlıca sorunları sıralayınız

***************************************************************************

19 ARALIK 202010Girişimciliğin Finansmanı

Öğrencinin Microsoft Word ile yanıtlayıp, mehmetsahin@arel.edu.tr  adresine en geç aynı tarihte göndermesi zorunlu olan sorular:

SORULAR:

 1. Finansman ne demektir? Açıklayınız
 2. Ekonomi ve işletme biliminde kaynak ne demektir? Örnekler vererek açıklayınız
 3. Kaynağına göre finansman türlerini sıralayınız
 4. Öz kaynak ne demektir?
 5. Yabancı kaynak ne demektir?
 6. Kullanış şekline göre finansman türlerini sıralayınız
 7. İşletme sermayesi ya da döner sermaye ne demektir
 8. Sabit sermaye ne demektir?
 9. Süresine ya da vadesine göre sermaye türlerini sıralayınız
 10. Öz kaynaklardan finansman türlerini sıralayınız
 11. Oto finansman ne demektir? Açıklayınız
 12. Sermaye artırımı yoluyla finansman ne demektir? Açıklayınız
 13. Halka açılma yoluyla finansman ne demektir? Açıklayınız
 14. Yabancı kaynaklardan finansman türlerini sıralayınız
 15. Finansal kuruluşlardan sağlanan krediler yoluyla finansman ne demektir? ne demektir? Açıklayınız
 16. Satıcılardan vadeli mal ve hizmet alımı yoluyla finansman ne demektir? Açıklayınız
 17. Borçlanma senetleri yoluyla finansman ne demektir? açıklayınız
 18. Finansal kiralama yoluyla finansman ne demektir? açıklayınız
 19. Faktöring yoluyla finansman ne demektir? açıklayınız
 20. Tüketici finansman kredisi yoluyla finansman ne demektir? açıklayınız
 21. Forfaiting yoluyla finansman ne demektir? açıklayınız
 22. Risk sermayesi yoluyla finansman ne demektir? açıklayınız
 23. Ortak girişim (Joint Venture) yoluyla finansman ne demektir? açıklayınız
 24. Franchising yoluyla finansman ne demektir? açıklayınız
 25. Bayilik yoluyla finansman ne demektir? açıklayınız
 26. Acentalık yoluyla finansman ne demektir? açıklayınız
 27. Barter yoluyla finansman ne demektir? açıklayınız
 28. Devlet, kurum ve kuruluşların destek ve hibeleri yoluyla finansman ne demektir? açıklayınız

************************************************************************

26 ARALIK 202011Girişimciliğe Destekler
   

Öğrencinin Microsoft Word ile yanıtlayıp, mehmetsahin@arel.edu.tr  adresine en geç aynı tarihte göndermesi zorunlu olan sorular:

SORULAR:

 1. Destek ne anlama gelir? Örnekler vererek açıklayınız
 2. Ailenizden destek alıyor musunuz? Nasıl? Örnekler veriniz
 3. Devletten hiç destek gördünüz mü? Nasıl? Anlatınız
 4. Devlet, yatırımları teşvik ederek kalkınmayı ve ekonomik büyümeyi artırmak için, girişimcileri hangi politikalarla teşvik eder? Sıralayınız
 5. KOBİ proje destek programı ne demektir? Açıklayınız
 6. Tematik proje destek programı ne demektir? Açıklayınız
 7. İşbirliği-Güç birliği destek programı ne demektir? Açıklayınız
 8. AR-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel uygulama destek programı ne demektir? Açıklayınız
 9. Gelişen İşletmeler Piyasası KOBİ destek programı ne demektir? Açıklayınız
 10. Kredi Faiz Desteği ne demektir? Açıklayınız
 11. Laboratuvar Hizmeti Desteği ne demektir? Açıklayınız
 12. TUBİTAK Sanayi AR-Ge Proje Desteği ne demektir? Açıklayınız
 13. Kuruluş aşamasında dikkat edilmesi gereken (TOPLAM BORÇLAR / TOPLAM VARLIKLAR) şeklindeki orana niçin Finansal kaldıraç oranı denir? Anlatınız
 14. Kuruluş aşamasında dikkat edilmesi gereken (DÖNEN VARLIKLAR / KISA VADELİ BORÇLAR) şeklindeki orana niçin CARİ ORAN denir? Anlatınız
 15. (Faiz ve vergiden önceki kar / Faiz giderleri) şeklinde ifade edilen faizleri karşılama oranı, gelişme aşamasında girişimciye nasıl ve niçin finansman imkanı sağlar? Anlatınız
 16. (Net kar / Öz sermaye) şeklinde ifade edilen mali karlılık oranı, gelişme aşamasında girişimciye nasıl ve niçin finansman imkanı sağlar? Anlatınız
 17. (Vergiden önceki kar / Toplam kaynaklar) şeklinde ifade edilen ekonomik karlılık oranı, gelişme aşamasında girişimciye nasıl ve niçin finansman imkanı sağlar? Anlatınız
 18. (Bürüt satış karı / Net satışlar) oranı, gelişme aşamasında girişimciye nasıl ve niçin finansman imkanı sağlar? Anlatınız
 19. (Net kar / Hisse senedi sayısı) şeklinde ifade edilen hisse başına kazanç oranı, olgunluk aşamasında girişimciye nasıl ve niçin finansman imkanı sağlar? Anlatınız
 20. (Hisse senedinin borsa fiyatı / Hisse senedi başına düşen kar payı) şeklinde ifade edilen Fiyat-kazanç oranı, olgunluk aşamasında girişimciye nasıl ve niçin finansman imkanı sağlar? Anlatınız
 21. (Hisse senedinin borsa / Hisse senedi başına defter değeri) şeklinde ifade edilen fiyat-Defter Değeri oranı, olgunluk aşamasında girişimciye nasıl ve niçin finansman imkanı sağlar? Anlatınız

***************************************************************************

2 OCAK 202112Girişim Aşamalarının Finansmanı

SORULARININ YAZILMASI GEREKİR

***************************************************************************

9 OCAK 202113Aile İşletmelerinin girişimcilik Açısından Başarılı Olma Koşulları

Öğrencinin Microsoft Word ile yanıtlayıp, mehmetsahin@arel.edu.tr  adresine en geç aynı tarihte göndermesi zorunlu olan sorular:.

SORULAR:

 1. Aile şirketleri, niçin girişimcilik açısından uygun bir ortam sunar? Ayrıntılı olarak açıklayınız
 2. Aile şirketleri, niçin giderek durağanlaşır ve muhafazakar bir bakış açısıyla yönetilmeye başlar? Ayrıntılı olarak açıklayınız
 3. Girişimcilik başlıca kaç düzlemde incelenir? Sıralayınız
 4. İşletme boyutunda girişimcilik ne demektir? Örnekler vererek açıklayınız
 5. İşletme boyutunda kurumsal girişimcilik ne demektir? Örnekler vererek açıklayınız
 6. İşletme boyutunda stratejik girişimcilik ne demektir? Örnekler vererek açıklayınız
 7. İşletme boyutunda iç girişimcilik ne demektir? Örnekler vererek açıklayınız
 8. Türkiye’deki işletmelerin yüzde kaçı Orta Boy İşletme (KOBİ) sayılır?
 9. Türkiye’deki işletmelerin yüzde kaçı Orta Boy İşletme (KOBİ) aile işletmesi sayılır?
 10. Aile işletmelerinde ÖZDEŞLEŞME ne demektir ve aile işletmelerinin stratejik girişimciliğini nasıl ve ne yönde etkiler? Açıklayınız
 11. Aile işletmelerinde ADALET ne demektir ve aile işletmelerinin stratejik girişimciliğini nasıl ve ne yönde etkiler? Açıklayınız
 12. Aile işletmelerinde NEPOTİZM ne demektir ve aile işletmelerinin stratejik girişimciliğini nasıl ve ne yönde etkiler? Açıklayınız
 13. Aile işletmelerinde ÇATIŞMA ne demektir ve aile işletmelerinin stratejik girişimciliğini nasıl ve ne yönde etkiler? Açıklayınız
 14. Ailenin girişimcinin yetişmesine etkisi var mıdır? Nasıl? Anlatınız
 15. Ailenin girişimin kurulmasına etkisi var mıdır? Nasıl? Anlatınız
 16. Ailenin girişimde görev almaya etkisi var mıdır? Nasıl? Anlatınız
 17. Ailenin girişimin devrine etkisi var mıdır? Nasıl? Anlatınız
 18. Risk alma, aile işletmelerinde girişimciliği belirler mi? Nasıl? Açıklayınız
 19. Proaktivite (Öngörü ve Uzgörü Sahibi Olma),, aile işletmelerinde girişimciliği belirler mi? Nasıl? Açıklayınız
 20. Özerklik, aile işletmelerinde girişimciliği belirler mi? Nasıl? Açıklayınız
 21. Rekabetçi agresiflik, aile işletmelerinde girişimciliği belirler mi? Nasıl? Açıklayınız
 22. Stratejik yönetim, aile işletmelerinde girişimciliği belirler mi? Nasıl? Açıklayınız
 23. Aile şirketlerinde yönetimin bir sonraki nesle aktarımı planlanırken, nelerin göz önünde bulundurulması gerekir? Sıralayınız
 24. Örgüt kültürü, aile işletmelerinde girişimciliği belirler mi? Nasıl? Açıklayınız
 25. Editör Ali AKDEMİR, Girişimcilik ve İş Kurma, 2.Baskı, ORİON Kitabevi, 2016 kitabının 343-357 sayfalarını, lütfen bir kez okuyarak sınıfa geliniz

***************************************************************************

16 OCAK 202914Markalaşmış Girişimcilik Öyküleri

BAHAR DÖNEMİNİN BU SON DERSİNDE YAPILACAK TARTIŞMALARDA ETKİN OLABİLMEK İÇİN;

Editör Ali AKDEMİR, Girişimcilik ve İş Kurma, 2.Baskı, ORİON Kitabevi, 2016 kitabının 343-405379 sayfalarını, lütfen bir kez okuyarak sınıfa geliniz.

Teşekkür ederim