Syllabus (Müfredat)

 Dersin Syllabusu

2020-2021 GÜZ DÖNEMİ “GİRİŞİMCİLİK VE İŞLETME BİLGİSİ” DERS MÜFREDATI

Dersin Öğretim ÜyesiProf. Dr. Mehmet ŞAHİN
  1. HAFTALIK DERS KONULARI
109 EKİMTanışma, Dersin İçeriğinin ve Dersi İşleyiş Yönteminin Tartışılması
216 EKİMGirişimciliğin Temel Kavramları
323 EKİMGirişimciliğin Fonksiyonları
430 EKİMGirişimcilikte Başarı Nedenleri
506 KASIMGirişimcilikte Başarısızlık Nedenleri
613 KASIMTürk Kültüründe Girişimcilik
720 KASIMŞirketleşme, Kuruluş İşlemleri ve Kurumsallaşma
827 KASIMARA SINAVI (VİZE)
904 ARALIKGirişimcilikte İş Planı
1011 ARALIKBilgi Teknolojileri ve Girişimcilik
1118 ARALIKGirişimciliğin Finansmanı
1225 ARALIKGirişim Aşamalarının Finansmanı
131 OCAKAile İşletmelerinin girişimcilik Açısından Başarılı Olma Koşulları
148 OCAKMarkalaşmış Girişimcilik Öyküleri-I
 1515 OCAKMarkalaşmış Girişimcilik Öyküleri-II
  1. DERSİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
1Dese devam ve internette yayınlanan sorulara yanıt zorunludur
 2Geçerli mazeret durumunda, en fazla 3 hafta devamsızlığa izin verilebilir; ancak haftalık başarı notu sıfır olur
3Devamsızlıktan başarısız olmamak için, en az 11 hafta devam gerekir
4Öğrenci, konuyla ilgili olarak kendisine sorulan soruları yanıtlamalı ve tartışmalara katılmalıdır
  1. PERFORMANS KRİTERLERİ
1     Ödev teslimi, soruları yanıtlama, yenilikçi ve yaratıcı fikir üretme, örnekler verme40 Puan
2     Dersin birinci, ikinci ve üçüncü saatlerinin tümünde hazır bulunma40 Puan
3     Vize Sınavı10 Puan
4     Final Sınavı10 Puan
  1. KAYNAKLAR
1Girişimcilik ve İş Kurma, Editör Prof. Dr. Ali Akdemir, Orion, 2. Baskı, 2016
2Prof. Dr. Mehmet Şahin, http://mehmetsahin.web.tr/isletme-yonetimi-2/
3Örgütlerin Yönetimi, Editör: Prof. Dr. Ali Akdemir, Beta Yayınları, 2018
4Yeni Yalın Girişim, Eric Ries, Çeviren N. Ece Elgin, Özyeğin Üniversitesi, 2012
5Girişimcilik, İbrahim Bozacı, Beta Yayınları, 2015